Coronamaatregelen

Je bent welkom in mijn praktijkruimte. Ik houd me aan de vastgestelde Corona maatregelen. Dus we houden afstand, wassen en desinfecteren onze handen en we schudden geen handen. Als je verkouden of ziek bent, kan het gesprek niet in de praktijk doorgaan. Dan bied ik de optie aan om het gesprek online te voeren, dus videobellen via een veilige verbinding.

Wat ik doe

  • Ik laat je zelf binnen en doe daarbij de deur zelf open en dicht.
  • Ik bied geen koffie, thee of water aan. Als je iets wilt drinken, dan kun je dat wel zelf meenemen.
  • Ik neem contactpunten na elk bezoek af. Denk aan de deurbel, deurkrukken, toilet, stoelen, armleuningen, tafelblad, enz.
  • Tussen gesprekken door ventileer ik de praktijkruimte.

Tarieven relatietherapie

Ook al kan de assessmentfase van relatietherapie (de intake) al nieuwe inzichten geven, vaak vinden koppels het fijn wanneer de daadwerkelijke therapie start. Daarmee hebben ze het gevoel “echt” aan de slag te gaan. Daarom bied ik naast losse sessies ook een “intake-express” aan. Hierbij plannen we alle 4 de gesprekken van de intake in op dezelfde dag. In de volgende paragraaf de precieze details.

Per sessie

  • Relatie gesprek: 75 minuten / € 150,- (incl BTW)
  • Individueel gesprek: 45 minuten / € 95,- (BTW vrij)

Intake-express

Wanneer je wilt weten wat relatietherapie voor jullie kan betekenen en snel wilt doorpakken, dan kun je gebruik maken van de intake-express. Hierbij plan ik de 4 afspraken voor de assessment allemaal op dezelfde dag. Jullie krijgen van te voren 4 vragenlijsten toegestuurd. Daarna volgen het eerste gezamenlijke gesprek en de individuele afspraken elkaar snel op. Dan een tussenpauze waarin ik het verslag en behandelvoorstel schrijf, waarna we in de afsluitende gezamenlijke sessie deze doorspreken. In deze afsluitende sessie kunnen we het behandelplan nog eventueel bijstellen en als we het snel eens zijn al gelijk een start maken met de therapie. Indien ik denk dat jullie, vanwege specifieke problemen, beter ergens anders geholpen kunnen worden, dan hebben we de tijd om samen te kijken waar jullie het beste terecht kunnen.

  • Kosten intake-express: €595,- (incl BTW)

Vergoeding

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Alleen als de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een psychische stoornis, vergoedt de basisverzekering de relatietherapie. In dat geval kun je via de huisarts een doorverwijzing vragen naar een praktijk die deze zorg biedt.

Betalingsvoorwaarden

Indien je het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. Je blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten. Je kunt de betalingsvoorwaarden hier nalezen.

Locatie Praktijkruimte IBCT relatietherapie Oss

De praktijkruimte van IBCT relatietherapie Oss is een praktijk aan huis aan de Snijderstraat 39, 5345 PC in Oss. Je kunt gratis parkeren in de straat. Het adres is een hoekhuis.

Privacy

Ik hecht veel waarde aan jouw privacy, de wetgeving en professionaliteit. Hierover wil ik graag transparant zijn naar mijn cliënten. Hier vind je het privacyreglement van mijn praktijk. Met mijn site volg ik het privacybeleid van Psyned.

Klachten

Aerjen Tamminga werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Mocht je feedback, een suggestie of een klacht hebben, dan hoor ik dat graag persoonlijk van je tijdens een gesprek. Ik sta open voor feedback en wil graag open communiceren met mijn cliënten. Mocht je dan nog niet tevreden zijn, dan kun je voor bemiddeling terecht bij de klachtenbemiddelaar van Psyned. Als dat niet naar tevredenheid is, dan kun je ook terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de CBKZ. Als het hierna een geschil blijft, neemt de CBKZ contact op met de erkende geschillencommissie “De Geschillencommissie Zorg” waar ik met Psyned bij aangesloten ben. Je kunt hier mijn klachtenregeling als PDF downloaden.

Meldcode

Ook houd ik me aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat, mocht daar sprake van zijn, ik een plicht heb dit aan Veilig Thuis te melden.

In het geval van een incident zal ik, zoals de wet Wkkgz dat aangeeft, een incident veilig melden (VIM) door deze te registreren en bespreekbaar te maken met collega’s.